De 2 poolsystemen

Deelnemen bij de Flevopool kan door middel van twee poolsystemen.

De Variopool, variabel van 0% – 30% voorverkoop.

In de Variopool bepaalt de teler zelf hoeveel procent van zijn areaal er moet worden voorverkocht. De Variopool biedt daarmee voor iedere individuele bedrijfsvoering een ideaal verkoopsysteem. Omdat de teler zelf de touwtjes in handen heeft bij het bepalen van de hoeveelheid voorverkoop, kiest de teler zelf met hoeveel zekerheid de aardappelen worden afgezet. Omdat in de Variopool geen tonnen maar hectares worden gecontracteerd, heeft de teler geen opbrengstrisico’s bij het over- of onderscheiden van de voorverkopen. Hier speelt juist de kracht van het collectief. Flevopool kan zo ook voor de vrije telers als verkoopinstrument worden ingezet, met risicoafdekking en zekerheid naar keuze.

 

Tonnenpool, variabel van 15 – 40 ton/ha

Vanaf seizoen 2015 introduceert Flevopool de zogenaamde tonnenpool. Telers worden in deze pool de mogelijkheid geboden om een gedeelte van hun hectareopbrengst, tot een maximum van 40 ton/ha, voor een vaste prijs te contracteren. Omdat Flevopool met meerdere afnemers relaties aangaat zal iedere partij aardappelen bij de daarvoor geschikte afnemer verwerkt worden. Hierdoor is de kans op afkeuringen klein en vergroot deze pool het rendement voor de teler.

De zogeheten “meeleveraardappelen” zullen worden afgezet in een pool zonder voorverkoop. Waarbij vele afnemers in binnen- en buitenland worden gevonden voor een optimale verkoopprijs.

Lid worden

Bent u ook geïnteresseerd in het gezamenlijk afzetten van uw aardappelen? Neemt u dan contact op met een van de bestuursleden. Wij vertellen u graag meer over de voordelen.